De første skildpadde skridt

Vi kan få Python til at tegne med skildpadden på skærmen ved at bruge et bibliotek. Et bibliotek er Python kode, som andre skrevet men som du kan bruge i dine egne Python programmer.

Du skal først fortælle Python at du ønsker at bruge et bestemt bibliotek. Det gøre du med import sætning til Python. Prøv at se dette eksempel.

# Python: eks3-1-1.py

# Brug biblioteket turtle (skildpadde)
import turtle

# Lav en skilpadde ved
skildpadde = turtle.Turtle()

# Faa skildpadden til at lave en firkant
# 100 skridt ligenu og drej 90 grader - gentag 4 gange
skildpadde.forward(100)
skildpadde.left(90)

skildpadde.forward(100)
skildpadde.left(90)

skildpadde.forward(100)
skildpadde.left(90)

skildpadde.forward(100)
skildpadde.left(90)

# Vent til paa museklik
turtle.exitonclick()

I den første linje efter kommentaren står import turtle. Det fortæller Python at koden skal bruge turtle (=skildpadde på engelsk). Vi laver en ny skildpadde med skildpadde = turtle.Turtle, og det sørger for at åbne et vindue med en skildpadde i.

Skildpadden starter med at gå mod højre side af skærmen, og vi kan bede den om at gå 100 skridt ligeud og tegne, hvor den går. Det gør vi med forward (fremad) og når den har taget sine 100 skridt stopper den. Skildpadden skal tegne en kasse, så når den har taget sine 100 skridt beder vi om at dreje til venstre, og tegning kommer til at se sådan her ud:

python-turtle-graphics_box

Det fortæller vi til Python med left(90), og skildpadden drejer som vist på denne tegning.

turtle

Dette beder vi Python om at gøre fire gange og skildpadden har tegnet en kasse på skærmen, som ser sådan her ud:Det kan gøres smartere i Python. I koden længere oppe bliver gentaget fire gange at skildpadden skal gå ligeud og dreje til højre. Tidligere så du en for-løkke til at gentage et stykke Python kode, og den bruger vi at gøre koden kortere og mere læsevenlig.

# Python: eks3-1-1.py

import turtle

turtle.setup(width=450,height=300)
skildpadde = turtle.Turtle()

for side in range(0,4):
     skildpadde.forward(100)
     skildpadde.left(90)

turtle.exitonclick()

Dette Python progam gør nøjagtig det samme som det første eksempel, men tænk hvis det ikke var fire gang men tusinde gange et stykke kode skulle gentages.

Du har lært

  • At importere et bibliotek til Python, som giver nye funktioner
  • At styre skildpadden på skærmen med skildpadde.forward og skildpadde.left
  • At for løkke gøre kode mere overskuelig, når noget skal gentages