Bibliotek og lange programmer

Udvid Python med bibliotek

Python kan udvides med biblioteker, som indeholder anden Python kode eller de kan være skrevet i et helt andet sprog. Nogle biblioteker er skrevet i sproget C, som derefter er oversat til computerens interne sprog. Den type af biblioteker er meget effektive for computeren.

En lang række biblioteker følger med Python. Der er biblioteker for at få Python programmer til at virke med internettet, arbejde med specielle, filtyper, matematik og meget mere. Andre biblioteker følger ikke med og skal installeres særskilt.

Programmer beskriver alle deltaljer

Computer skal have den mindste deltalje at vide fra sine programmer for at den kan løse den opgave den bliver stillet overfor. Til en person kan vi sige “Tegn et skib” og personen kan tegne et skib meget hurtigt. Det simple Python program for at tegne skibet fylder mere end 60 linjer Python kode.

Forskellen er at computeren tegner det samme skib hver gang. Hvis Python programmet bliver flyttet til en anden computer vil den tegne et skib magen til mens to personer vil tegne to forskellige skibe.

Du har set, hvordan meget lidt Python kode kan lave mønstre i vinduet ved at lade skildpadden går frem og dreje lidt hvergang. Det har været med anvendelse af for løkker, da antallet af gentagelser har været kendt.

Lange programmer

Et par programeksemplerne er lange og dele af koden er gentaget flere gange eller med meget små ændringer. Det gør programmerne lange og uoverskuelige, men også svære at rette og ændre fordi Python typisk skal rettes flere steder.

Du vil på de næste sider se, hvordan Python programmer kan bliver korte ved at dele dem og genbruge Python kode.

Du har lært

  • At anvende et bibliotek i Python, så Python får flere funktioner
  • At tegne på skærmen med Turtle-grafik med linje, udfyldte figurer og tekster
  • At Python programmer hurtigt bliver lange og dele af koden bliver gentaget