Lad Python huske – om Variabler

I det første afsnit så du meget kort program, som kan skrive på skærmen. Python kan gemme tal i  variabler. En variable er en kasse, hvor i du kan lægge et tal og tage det frem igen. Altså Python husker tallet for dig.

Prøv at se følgende Python kode

# -*- coding: iso-8859-15 -*-
# Python: eks2-2-1.py
# sæt a til 3
A = 3

# skriv indholdet af a
print("A er lig med", A)

Jeg har fundet på navnet A for variablen, og jeg har lagt 3 ned i den. I den næste linjer beder jeg Python om at skrive indholdet af variablen (kassen) på skærmen. Vi siger også at vi har tildelt variablen A værdien 3.

Jeg kan også tegne det på denne måde:

variablerNavnet A har jeg selv fundet på.

Navne på variabler

Navnet skal fortælle, hvad du har gemt i variablen (kassen), så du ved, hvad variablen indeholder når dine Python programmer bliver større. Det er ligesom når du skriver, hvad du gemmer i dine kasser hjemme os dig.

Du kan ikke helt selv vælge, hvad du skal kalde dine variabler:

 • Det skal være ét ord og bestå af store eller små bogstaver
 • Det må ikke starte med et tal, men der må gerne være tal i
 • Navnet må kun være brugt en gang og må ikke bruges af Python selv
 • Navnet må ikke indeholde specialtegn som .,+´<(), men gerne -_

Gode variable-navne kan være

 • fornavn til at gemme dit navn
 • dit_navn til navn (du må ikke bruge mellemrum, hvorfor _ kaldet under score tit bliver brugt hvis variablenavnet er flere ord)

Python kan ikke lide disse navne

 • 54hej fordi det starter med tal
 •  klasse. fordi det indeholder punktum
 • Sønavn fordi det indeholder ø
 • print fordi det kender Python i forvejen

 

Python kan regne

Variabler kan også bruges til at regne med. Prøv at læse følgende Python kode

# -*- coding: iso-8859-15 -*-
# Python: eks2-2-2.py
# Lad a have 2 og b have 3
a = 2
b = 3
# regn c ud ved laegge a og b sammen
c = a + b
print(a, " + ", b, " = ", c)

Hvad tror du Python skriver c er?

Du kan også bruge variablen til at beregne på sig selv. Prøv at gætte hvad følgende Python kode og prøv bagefter at taste den ind i Idle og kør det lille program (med run)

# Python: eks2-2-3.py
a = 1
print("a er", a)
a = a + 1
print("a er", a)
a = a + 1
print("a er", a)

Variabler kan få nyt indhold (vi tager noget ud af kassen og lægger en ny ting i).

Tal er ikke bare tal

De variabler du har set indeholder, hvad matematiklæreren kalder hele naturlige tal. Python kan gode lide de tal, fordi de ligner meget den måde computeren arbejder på inde i sig selv.

Du vil senere se at variabler kan bruges til at gemme andre typer af tal, tekster meget andet. Det betyder at en variable har et navn, et indhold som du kan ændre men også består af en bestemt type. Den type vi har brugt til naturlige tal hedder integer i Python (forkortet til int), som betyder heltal.

Du har lært

 • Variabler har et navn, værdi og en type
 • Python har regler om hvordan variabler skal bruges og hvilke navne de kan have
 • Variabler kan indgå i regnestykker