Lister

Liste med navne

Python kan gemme data i en liste

 

# eks5-1-1.py

navne = ['Katrine', 'Emilie', 'Caroline', 'Mads', 'Emil', 'Sebastian']

# Udskriv hele listen
print(navne)

# Udskriv navne i listen - et ad gangen
for navn in navne:
  print(navn)

Listen navne indeholder seks navne i tilfældig rækkefølge. Listen kommer ved at bruge de firkantet parenteser [] og skrive hvert element separeret med et komma.

print(navne) udskriver hele listen og det ligner selve Python koden, hvor listen er oprettet med de firkantede parenteser og komma.

['Katrine', 'Emilie', 'Caroline', 'Mads', 'Emil', 'Sebastian']

Det er også muligt at udskriv hver enkelt navn eller element i listen ved at løbe den igennem med en for-løkke, som sker i disse to linjer

for navn in navne:
  print(navn)

navn indeholder et element adgangen, så for løkken udskriver hvert navn i i listen.

Forskellige typer i liste

Alle elementer i listen navne er samme type – nemlig en streng. Lister kan have alle mulige typer gemt i sig –  også andre lister, som er vist på det næste eksempel:

# eks5-1-1.py

medlem = ['Katrine', 13, "Aalborg", 45, [3,4]]

# Udskriv hele listen
print(medlem)

# Udskriv navne i listen - et ad gangen
for element in medlem:
  print(element)

Her indeholder listen først strengen “Katrine”, et par tal og en streng mere. Det sidste element er en liste mere – altså en liste indeni en liste.

Ved at have lister i lister kan Python have nogle meget avancerede datastrukturer. Eksemplet her kunne være fra en større Python program, som skal bruges til at holde styr på deltagere i en svømmekonkurrence. Det første element i listen er  navnet på deltagen (Katrine), det næste element er hendes alder (13), byen hun kommer fra (Aalborg) osv.

Det betyder, at den som har skrevet programmet skal have styr på, hvad hvert element i listen betyder.

Adgang til et bestemt element

Det er muligt at få fat i hvert enkelt element i listen. Prøv at se dette eksempel

# eks5-1-1.py

navne = ['Katrine', 'Emilie', 'Caroline', 'Mads', 'Emil', 'Sebastian']

# Udskriv hele listen
print(navne)

# Udskriv navne i listen - et ad gangen
for navn in navne:
  print(navn)

Dette program skriver Katrine, Carolone og Sebastian på hver sin linje. Det første element i listen er nul (og ikke et). Python starter altså med at tælle fra nul.

Du har lært

 • Python kan gemme data i lister
 • Lister kan være simple ved at indeholde data af samme type eller mere komplekse og indeholde data af forskellige typer
 • Lister kan indeholder andre lister